21 > 25 April 2021

Giant Horo

De horo is een traditionele dans, begeleid door muzikanten, die wijdverspreid is in de Balkanlanden en het Nabije Oosten. De spontane bewegingen zijn bedoeld als blijk van blijdschap en het geluk van het samenzijn en verenigt mensen door samen te dansen. Gezelschappen uit verschillende Balkanlanden en uit de diaspora van bevolkingsgroepen die oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa afkomstig zijn komen speciaal hierheen voor een groots, feestelijk moment aan de hand van een collectieve dans, als eerbetoon aan de diversiteit in Brussel.

In samenwerking met Eva Maydell, afgevaardigde, Europees Parlement.