Nous suivre Facebook Nous suivre Twitter Nous suivre Twitter

VLERA – Albanese Studenten vereniging in België

the_title() 17/04/2015 - Programma 2015

Het doel van de vereniging is:

1.     Het verenigen van alle Albanese studenten in België

2.     Het creëren van sociale en professionele banden onder studenten

3.     Het organiseren van diverse activiteiten met een educatief karakter

4.     Het gezamenlijke reactie van Albanese studenten in België in verband met onze diaspora in België maar ook met belangrijke gebeurtenissen in de Albanese gebieden

5.     Bewustwording van Albanese studenten en ouders over het belang van het onderwijs, evenals de mogelijkheden die de Belgische overheid biedt hierover.

6.     Reorganisatie van de Albanese gemeenschap in België met als doel het verspreiden van de taalkundige en culturele waarden.

De organisatie is actief op basis van de volgende principes:

1. Elke student van de organisatie is gelijk aan alle andere studenten.

1.1 Rechtsstreekse democratie, een lid, een stem.

1.2 Beslissingen zullen worden genomen na het debat en vrije uitwisseling van de meningen.

1.3 Beslissingen worden genomen bij consensus.  In gevallen van de afwezigheid van de consensus, zullen de  de beslissingen genomen worden bij gewone meerderheid.

2. Elke Albanese student is welkom in de organisatie ongeacht regio, religie of politieke overtuiging. is

3. Samenwerking met andere studentenorganisaties en niet studentenorganisatie die overeenkomen met de doelstellingen van de organisatie

3.1 Organisaties kunnen albanees en niet-albanees zijn.

De geschiedenis van de organisatie:

VLERA is een  Albanese studentenorganisatie in België. Deze organisatie is in oktober 2011 met haar activiteiten begonnen.

De meerderheid van de activiteiten zijn gericht naar studenten van de organisatie. We kunnen  twee vakantie in de Ardennen vermelden, waar studenten elkaar beter hebben leren kennen en samengewoond hebben voor een paar dagen, …

Ook het vermelden waard is het concept van VleraFlet. Een concept waarmee we van plan  zijn om diverse lezingen over Albanees, Albanese cultuur, enz. De lezing van de historicus Mathieu Aref over ‘Pelasgians Albanesen’ is een groot succes geweest, en dit jaar zullen we proberen om twee belangrijke conferenties organiseren, en de informatie zal tijdig worden gedeeld.

Vorig jaar hielden we de avond met Albanese keuken en het heeft ook een zeer groot succes gehad. Dezelfde avond zal ook dit jaar worden georganiseerd, en we plannen om dit jaarlijks te organiseren.

De grootste activiteit die we hebben tot nu toe hebben gehad  is de onafhankelijkheidsfeest van 28 november 2014 voor de 102 verjaardag van de onafhankelijkheid van Albanië, waar er ongeveer 300 mensen aanwezig waren.

De organisatie telt bijna 450 leden door middel van haar groep op Facebook, waar een deel afgestudeerd zijn of ​​op het punt staan  om af te studeren. Vermeldenswaardig is dat we studenten van bijna alle grote studievelden hebben (geneeskunde, architectuur, techniek, recht, economie, sociale wetenschappen, …)

De organisatie werkt op basis van lokale groepen. Op dit moment hebben  we lokale groepen in Brussel, Gent / Brugge en Luik, terwijl andere stad studenten deelnemen aan activiteiten die voornamelijk worden georganiseerd in Brussel. Het is vermeldenswaard dat onlangs VLERA-ULB kring (rond de eerste Albanese cultuur binnen de ULB) is gevestigd.

We hebben een goede samenwerking met andere organisaties met ‘Albanese’ doeleinden, met name de samenwerking met de organisatie Vatra en Konitza. We hebben ook regelmatig enen coöperatieve samenwerking met de Ambassade van de Republiek van Albanië en de Ambassade van de Republiek van Kosovo.


Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail to someone

Waar en wanneer?

On 24/04/2015

Om z19h00 > 3h00


BOZAR - Balkan Bazaar

Rue Ravensteinstraat 23, 1000 Brussels


On 25/04/2015

Op 16h00 > 3h00


BOZAR - Balkan Bazaar

Rue Ravensteinstraat 23, 1000 Brussels

Aandeel
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail to someone
© 2018 - Balkan Trafik - 1001 Valises
Original Design by Bows - 2018 Design by Ciadesign