Nous suivre Facebook Nous suivre Twitter Nous suivre Twitter

Orchestre International du Vetex

the_title() 01/03/2012 - Balkan Trafik 2012 - Line up

Het is voorjaar 2004 als het Orchestre International du Vetex van start gaat als ‘buurtfanfare’ in de Vetex-buurt te Kortrijk.

Bedoeling: professionele en niet-professionele muzikanten uit West- Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk samenbrengen. Om de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van het Poortgebouw van Vetex. Het OCMW van Kortrijk, De Kreun en Via Lactea slaan de handen in elkaar en enkele weken later.

Wat volgt is een toch wel mooi verhaal. ‘De Vetex’ valt binnen het Belgische muziekmilieu al gauw op met zijn feestelijke, kleurrijke en aanstekelijk geluid. Moeilijk om te blijven stilstaan wanneer de Vetex passeert… Van meetaf aan wordt gekozen voor een resoluut grensoverschrijdende aanpak: muzikanten uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk gaan er echt wel samen voor. Fascinerend? Zeker en vast. Makkelijk? Niet altijd…

In 2008 en 2009 speelde het Orchestre International du Vetex verschillende keren op festivals in Servië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije,… Niet helemaal onlogisch. Eerst en vooral houdt ‘de Vetex’ ervan om veel te reizen en te touren. En anderzijds is balkanmuziek uiteraard één van de inspiratiebronnen voor de muziek van de groep.

Al gauw ontstond de idee om samen te werken aan een gezamenlijke muzikale productie, waarbij muziek vanuit de diverse regio’s werd samengebracht. Maar waarin ook een aantal pertinente vragen rond grenzen niet uit de weg wordt gegaan.

Zoals bijvoorbeeld: Hoe correct zijn de vele cliché’s en vooroordelen die over de Balkan bestaan? Hoe cruciaal zijn die verschillen tussen Serviërs en Bosniërs én welke rol speelt muziek daarin”. 

En vooral: “Wat kan een grensoverschrijdend orkest als Orchestre International du Vetex, met Walen, Vlamingen en Fransen, leren van zijn Servische en Bosnische geestesgenoten”. 

Of nog: “Hoe anders is het separatistische discours dat de voorbije jaren in ons eigen land steeds luider gaat klinken, van datgene dat de Balkan jarenlang in de greep had?”.

Video


Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail to someone

Aandeel
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail to someone
© 2018 - Balkan Trafik - 1001 Valises
Original Design by Bows - 2018 Design by Ciadesign